{ SKIP }
隨住足球牽涉嘅銀碼越黎越大,後生又要「尋求挑戰」,球員甚至頂級球星幾年轉一次會都唔係啲新鮮事,亦令能夠做到「One Life One Club」嘅頂級球星更令人景仰。而呢份名單中,就有終生效力羅馬嘅意大利國腳、人稱「 ...
UFC明星級選手、早兩年曾經與「不敗拳王」Mayweather打咗埸「金錢之戰」嘅Conor McGregor日前於Twitter上指自己將會復出,而且復出戰嘅對手就係曾經於2015年與Mayweather上演「世紀之戰」嘅菲律賓拳王Pacquiao。 ...