{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 16 Apr 2021

「萬人迷」碧咸型,瑪莎拉蒂Maserati啲車型,如果將佢地溝埋一齊拿笨呢? 咁咪就係型上加型,型到痴線囉。

近日Maserati就公佈搵黎碧咸「咸爺」正式成為全球品牌大使,型人加型車唔使講都知係絕配啦。而一條1分鐘嘅短片,睇見咸爺揸住架Maserati大玩原地飄移,真係型到搞唔掂。

在 Instagram 查看這則貼文

Maserati(@maserati)分享的貼文

望住碧咸,就知道咩叫做完美演繹人生贏家。

在 Instagram 查看這則貼文

Maserati(@maserati)分享的貼文

Zack Snyder喺2007年上映嘅成名之作《戰狼300》,講述300名斯巴達勇士面對實力懸殊嘅波斯大軍仍然堅毅不屈,死守溫泉關抵抗入侵,加上拳拳到肉嘅打鬥場面,簡直就係男人嘅浪漫。最近Zack Snyder就透露,其實佢一早寫 ...
hobby
【影視】Zack Snyder:我已經寫好第三集《戰狼300》劇本 但華納唔收貨
18 May 2021
根據科學期刊《Scientific Reports》一項研究報告,研究人員喺首爾漢江驗出河水含有高濃度「偉哥」以及其他陽痿治療藥物,愈接近遍佈娛樂場所嘅江南地區,檢出嘅濃度就愈高。而且每逢到咗星期五及周末,河水「偉哥」 ...
hobby
【夜夜笙歌】研究人員發現韓國漢江河水含高濃度「偉哥」 疑似同附近夜場有關
18 May 2021